جدید
51,700,000 تومان52,800,000 تومان
جدید
جدید
18,643,000 تومان
24,600,000 تومان
23,800,000 تومان25,492,500 تومان
17,145,700 تومان
20,342,500 تومان
37,234,500 تومان
22,351,000 تومان
61,182,000 تومان
32,857,000 تومان43,849,300 تومان
34,968,500 تومان
21,537,300 تومان
29,046,000 تومان35,638,000 تومان
42,642,000 تومان56,650,000 تومان
9,140,200 تومان
54,178,000 تومان

لپ تاپ اپن باکس یا لپ تاپ جعبه باز(Open-box Laptop) همان لپ‌تاپ نو است با این تفاوت که به دلیل از بین رفتن جعبه یا باز شدن کارتن آن‌ها با قیمت پایین‌تر و تخفیف ویژه توسط رایتاپ ارائه می‌شود.