15,295,500 تومان18,334,000 تومان
19,055,000 تومان
9,068,700 تومان
11,021,000 تومان
19,467,000 تومان
23,276,600 تومان24,617,000 تومان
23,844,500 تومان26,110,500 تومان
17,201,000 تومان23,844,500 تومان
13,493,000 تومان18,540,000 تومان
10,295,800 تومان
20,600,000 تومان23,572,600 تومان
12,154,000 تومان14,935,000 تومان
11,227,000 تومان14,008,000 تومان
21,235,200 تومان
22,010,000 تومان
13,839,800 تومان14,064,800 تومان
22,150,300 تومان22,814,500 تومان
16,119,500 تومان
16,686,000 تومان22,042,000 تومان

لپ تاپ های با پردازنده نسل 6 اینتل از سال 2016 تا 2017 عرضه شدند. نسل ششم خانواده‌های Intel® Core™ و Celeron® بر اساس بهینه‌ترین فناوری 14 نانومتری اینتل ساخته شده‌اند. نسل 6 امکان اجرای ویندوز 10 را دارد. قبل تر از این نسل، نسل 5 و بعد از این، نسل 7 عرضه شده است. رایتاپ مجموعه از لپ تاپ های استوک از این نسل از CPU را دارد.